Ole Martin Holthe

Verv: Landsformann
Telefon:   +47 950 68 097
E-post: lf@roundtable.no

Daniel Larsson

Verv: Viselandsformann
Telefon: +47 975 11 607
E-post: vlf@roundtable.no

Eric Lomme

Verv: International Relations Officer
Telefon: +47 917 54 507
E-post: iro@roundtable.no

Fredrik Theisen

Verv: Landssekeretær og kasserer
Telefon: +47 971 36 3
E-post: lsk@roundtable.no

Stian Monstad

Verv: Redaktør
Telefon: +47 922 22 455
E-post: red@roundtable.no

Mats Frøiland

Verv: Webmaster
Telefon: +47 476 00 005
E-post: web@roundtable.no

Carl Henrik Myhre

Verv: People Relations Officer
Telefon: +47 952 12 339
E-post: pro@roundtable.no

Distriksformenn

Distrikt 1

Distriktsformann: Ivar Jakobsen

RT37 Bodø
Telefon: +47 976 11 081
E-post: df1@roundtable.no

Distrikt 2

Distriktsformann: Erlend-A. Iversen

RT11 Trondheim
Telefon: +47 922 82 971
E-post: df2@roundtable.no

Distrikt 3

Distriktsformann: Rune Skarpenes

RT76 Nord-Hordaland
Telefon: +47 934 13 495
E-post: df3@roundtable.no

Distrikt 4

Distriktsformann: Dan Terje Norli

RT08 Sandnes
Telefon:  +47 993 09 501
E-post: df4@roundtable.no

Distrikt 5

Distriktsformann: Henning Berge

RT59 Lillesand
Telefon:  +47 940 52 152
E-post: df5@roundtable.no

Distrikt 6

Distriktsformann: Jørgen Lysnes

RT24 Larvik
Telefon: +47 466 88 999
E-post: df6@roundtable.no

Distrikt 7

Distriktsformann: Aleksander Eggen Rønningstad

RT51 Elverum
Telefon: +47 920 35 779
E-post: df7@roundtable.no

Distrikt 8

Distriktsformann: Mats Måleng

RT13 Moss
Telefon: +47 977 19 559
E-post: df8@roundtable.n