Code of conduct

Code of Conduct beskriver RTs væremåte. Med dette menes hvordan vi oppfører oss som tablere samt de krav vi bør stille til oss selv og som vi kan stille til hverandre innenfor Round Table Norge.

Vår væremåte bygger på hjørnesteinene:

  1. Vi strever etter å ta til oss, tilpasse og forbedre de idéer og tanker vi møter jmf. det internasjonale mottoet adopt – adapt – improve.
  2. Vi forsøker å ha det morsomt og å tilby våre medlemmer rekreasjon og ny energi gjennom vår virksomhet.
  3. Vi strever etter genuint og ærlig kameratskap innenfor Round Table, fra klubben til den norske og internasjonale organisasjonen.
  4. Vi forsøker å oppføre oss som gentlemen og å bli oppfattet som gentlemen.

Adopt, adapt, improve
Innenfor Round Table er vi ydmyke og nysgjerrige overfor de inntrykk vi får gjennom våre møter og samvær med tablere og andre mennesker. Vi utvikler oss selv og hjelper andre tablere å ta til seg ny kunnskap og nye innsikter.

Ha det morsomt
Virksomheten i Round Table Norge skal gi medlemmene rekreasjon og tilbyr et avslappet miljø der våre medlemmer kan ha det morsomt sammen med likesinnede. Virksomheten har derfor, med få unntak, en uhøytidelig profil og skal være morsomt å delta på. Videre innebærer dette at vi ikke stiller profesjonelle krav til hverandre, men tillater at medlemmer gjennomfører sine oppdrag etter egne evner. For at vår virksomhet skal fungere kreves imidlertid at alle medlemmer aksepterer og gjennomfører de oppdragene klubben ber dem om. Klubbene skal også oppfylle sine forpliktelser overfor Round Table Norge.

Kameratskap
Å være medlem i Round Table innebærer muligheten å treffe gamle venner man ikke har møtt tidligere; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ved det runde bordet er alle likestilt. Vi tablere stoler på hverandre og er alltid forberedt på å bidra litt ekstra for å hjelpe andre medlemmer når muligheten byr seg. Dette innebærer selvsagt høye krav til oss selv med tanke på ikke å utnytte tilliten eller forsøke å skape egen vinning på bekostning av denne tilliten. For å kunne ha et helt fritt og engasjert meningsutbytte kreves det full taushetsplikt. Dette innebærer at ingenting som sies eller skjer innenfor RT føres videre til tredjepart utenfor organisasjonen.

Gentlemanship
Navnet Round Table spiller på historien om ridderne rundt Kong Arthurs bord. Ridderlighet og gentlemanship utgjør selvsagte karaktertrekk hos en person som tar plass ved bordet og blir en tabler. Medlem i Round Table blir man dessuten kun ved å bli invitert etter at man først er vurdert som en egnet kandidat for medlemskap. Dette fordi vi er opptatt av vårt eget omdømme og anseelse. Gentlemanship viser vi ved alltid å oppføre oss på et vis som gir et positivt etterlatt inntrykk og forsterker vår anseelse. Vi skal alltid være stolte av å være tablere og vite at det vekker positive assosiasjoner hos omgivelsene.

Rent konkret innebærer dette:

  1. Vi har det morsomt, men ikke på bekostningen av omgivelsene.
  2. Vi omgås med mennesker innenfor og utenfor Round Table på en respektfull og hyggelig måte.
  3. Vi gjennomfører bare aktiviteter i Round Tables regi som alle medlemmene kan stå inne for.