Historie

Begynnelsen
Louis Marchesi, en 28 år gammel rotarianer i Norwich Rotary klubb i England kjente seg alene som ung forretningsmann i Rotary. På et møte i 1926 foreslo han å etablere en lignende klubb innenfor Rotary for unge menn, men forslaget ble avvist. Han bestemte seg da for å etablere en selvstendig klubb for unge menn basert på Rotaryprinsippet. Han hadde oppdaget at yngre menn ofte hadde problemer med å uttrykke seg fritt i eldres nærvær og at det var vanskelig å etablere kontakter utenfor sin egen yrkesgruppe. Mange savnet også kameratskapet fra skole og militærtjeneste. Den 14 mars 1927 stiftet Marchesi den første klubben
i Norwich og dette ble starten på det som i dag er en verdensomspennnede bevegelse.

Adopt – Adapt – Improve

Marchesi fikk idéen til både navnet og mottoet da han hørte prinsen av Wales hold en tale ved industrimessen i Birmingham i 1927. Prinsen uttalte blant annet: «The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the times and, whenever possible, improve them». Mottoet ble dermed Adopt – Adapt – Improve og navnet på organisasjonen ble Round Table.

Spredningen ut i verden

Etter at Marchesi hadde etablert den første klubben i Norwich spredte idéen seg raskt og i juni 1929 fantes 16 RT-klubber i England og den første nasjonelle organisasjonen ble etablert. RTs målsetnining med å fremme vennskap og forståelse internasjonalt ble innført i 1933. År 1936 kom Round Table til Danmark som det første landet utenfor England. Norges første Round Table klubb ble etablert i Bergen i 1947 med Århus i Danmark som fadderklubb.

Round Table International

Den internasjonale organisasjonen Round Table International ble etablert i 1947 og eksisterte frem til den ble oppløst i 1961. Alle RT-land ble da istedet medlemmer av World Council of Young Men’s Service clubs (WOCO). Etter at WOCO endret retning ble Round Table International gjenopprettet i 1991 med mål om å fokusere på «unge menn opptil 40». RTI har idag over 30.000 medlemmer fordelt på 57 ulike land.

Round Table Norge har i 2018 64 klubber og ca 1100 medlemmer.