Om Round Table

Round Table Norge er en sammenslutning av lokalklubber i Norge, hvis formål er:

  • Å bringe sammen unge menn av forskjellig yrke for gjennom samarbeid og vennskap øke kunnskap og forståelse.
  • Å fremme en bedre forståelse for samfunnet og den enkeltes plass i dette.
  • Å fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Formålsparagraf, Round Table Norge

Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. Vi er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn.

I Norge består Round Table av 91 lokale klubber fra Farsund i sør til Hammerfest i nord. Vi har klubber i de store byene og i små lokalsamfunn rundt omkring i landet. Felles for alle klubbene er at vi driver vår virksomhet basert på Round Table Norges formålsparagraf og målet om å bringe sammen unge menn av forskjellige yrker.

Round Table er en organisasjon for den som ønsker å utvide sitt nettverk og bli kjent med personer en ellers ikke ville blitt kjent med. Vi sier ofte at de fleste har tre ben å stå på i livet: Familie, venner og jobb. Round Table er et fjerde ben hvor du ved å omgås mange ulike personligheter og yrkeskategorier for et bredere perspektiv, bli mer kjent med samfunnet vi lever i og hvordan dette henger sammen.

Round Tables klubber har møte hver 14. dag (med unntak av sommer, jul og påske). Møtene kan ha ulik karakter og innhold slik som bedriftspresentasjoner, sportsaktiviteter, besøk hos offentlige myndigheter eller etater, sosiale aktiviteter, foredrag av ulike slag med mer.

Tablere fra Norge og andre land møtes også på ulike arrangement rundt omkring. Form og innhold på arrangementene varierer stort fra Maskeradeball i Venezia til isbading i Tromsø og Ivar Aasen Games i Ørsta.

Ettersom hver RT-klubb har et nummer finnes også nummerklubber i andre land, dvs klubber i andre land som har samme nummer. Nummerklubber møtes hvert år på nummermøter som arrangeres på rundgang i de ulike landene. Dette er arrangement som gjerne er åpne for partnere og familie som på den måten også får ta del i det internasjonale vennskapet.

Round Table er som nevnt begrenset til menn i alderen tyve til førti år, men vi har søsterorganisasjonen Ladies Circle som er bygd på mange av de samme prinsippene. LC er for kvinner i alderen atten til førtifem. LC og RT samarbeider både lokalt og nasjonalt, og har en del felles arrangement og møter. For de som har passert aldersgrensen på førti finnes et liv etter Round Table i 41-Norge hvor man kan være medlem livet ut.