Samarbeidspartnere

41-Norge er Round Tables pensjonistklubb. Når våre medlemmer passerer den øvre aldersgrensen på førti år kan de velge å bli medlem i 41-Norge og fortsette tablerlivet der. 41 Norge har enkelte egne arrangement og er i tillegg med på mange av Round Table sine arrangement. Også 41-Norge har bred utveksling med klubber og medlemmer i andre land.

Ladies Circle er et internasjonalt dynamiskt kvinnenettverk for kvinner fra 18 til 45 år. Ladies Circle er et ideelt, upolitisk, internasjonalt nettverk. Vi er en klubb for unge kvinner som kommer sammen for å utvikle vennskap og få innsikt i de forhold vi lever under både lokalt og globalt. Vi samler moderne kvinner fra spennende og forskjellige yrker, miljø og kulturer, og vi arbeider aktivt for mellommenneskelig forståelse. Ladies Circle utvikler medlemmene i selvstendig tenkning og opptreden, i viten og toleranse, og gir det enkelte medlem anledning til selvrealisering og utvikling. Ladies Circle er Round Tables søsterorganisasjon.

RadøyGruppen utvikler og produserer avanserte stålkonstruksjoner. Vi er en foretrukket samarbeidspartner for aktører med fokus på kvalitet, innovasjon og sikkerhet. Sammen med våre partnere utvikler og produserer vi fremtidens løsninger.

Round Table Norge har i mange år benyttet Travelnet Hardanger, nå Berg-Hansen, som fast reisebyrå. Vi har gjennom alle år fått meget god og effektiv service.

 

Round Table Norge er stolt sølvsponsor av Team Rynkeby Rogaland.