Samarbeidspartnere

41-Norge er Round Tables pensjonistklubb. Når våre medlemmer passerer den øvre aldersgrensen på førti år kan de velge å bli medlem i 41-Norge og fortsette tablerlivet der. 41 Norge har enkelte egne arrangement og er i tillegg med på mange av Round Table sine arrangement. Også 41-Norge har bred utveksling med klubber og medlemmer i andre land.

Ladies Circle er et internasjonalt dynamiskt kvinnenettverk for kvinner fra 18 til 45 år. Ladies Circle er et ideelt, upolitisk, internasjonalt nettverk. Vi er en klubb for unge kvinner som kommer sammen for å utvikle vennskap og få innsikt i de forhold vi lever under både lokalt og globalt. Vi samler moderne kvinner fra spennende og forskjellige yrker, miljø og kulturer, og vi arbeider aktivt for mellommenneskelig forståelse. Ladies Circle utvikler medlemmene i selvstendig tenkning og opptreden, i viten og toleranse, og gir det enkelte medlem anledning til selvrealisering og utvikling. Ladies Circle er Round Tables søsterorganisasjon.

Rekom Gruppen har over 15 års erfaring i utelivsbransjen. Med en portefølje som spenner fra trendy barer til storslåtte nattklubber, har Rekom Gruppen satt en bransjestandard når det gjelder kvalitet, service og innovasjon. Gjennom vår avtale med Rekom Gruppen får våre medlemmer et eget kort som gir fordeler til både bruker og organisasjonen. Våre medlemmer mottar dette kortet av sine respektive klubber og det kan registreres her.