Om Nexus

Nexus er vårt medlemsmagasin som utkommer fire ganger per år. Magasinet innholder varierte reportasjer, artikler og reisebrev.

Undersøkelsene våre viser at magasinet er svært populært og leses av både medlemmene og deres nærmeste.

Magasinet utformes profesjonelt slik at både innhold og annonser blir presentert på en best mulig måte. På verdensmøtet for Round Table i 2012 ble Nexus kåret til Magazine of the year 2011-2012.

Dersom du ønsker å annonsere i Nexus eller på andre måter inngå kommersielle samarbeid med Round Table kan du kontakte vår landsformann;


Landsformann
lf@roundtable.no