top of page

Round Table Norge

Round Table Norge er en organisasjon bestående av lokale klubber som samler unge menn mellom 20 og 40 år fra ulike yrker for å fremme vennskap, kunnskap og forståelse både lokalt og internasjonalt. Målet er å gi et bredere perspektiv på samfunnet og dets sammenhenger gjennom varierte aktiviteter og møter. Organisasjonen legger til rette for nettverksbygging og personlig utvikling, med et fokus på internasjonalt vennskap og samarbeid.

Round Table Norge er en sammenslutning av lokalklubber i Norge, hvis formål er:

  • Å bringe sammen unge menn av forskjellig yrke for gjennom samarbeid og vennskap øke kunnskap og forståelse.

  • Å fremme en bedre forståelse for samfunnet og den enkeltes plass i dette.

  • Å fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Formålsparagraf, Round Table Norge

Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. Vi er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn.

I Norge består Round Table av 91 lokale klubber fra Farsund i sør til Hammerfest i nord. Vi har klubber i de store byene og i små lokalsamfunn rundt omkring i landet. Felles for alle klubbene er at vi driver vår virksomhet basert på Round Table Norges formålsparagraf og målet om å bringe sammen unge menn av forskjellige yrker.

Round Table er en organisasjon for den som ønsker å utvide sitt nettverk og bli kjent med personer en ellers ikke ville blitt kjent med. Vi sier ofte at de fleste har tre ben å stå på i livet: Familie, venner og jobb. Round Table er et fjerde ben hvor du ved å omgås mange ulike personligheter og yrkeskategorier for et bredere perspektiv, bli mer kjent med samfunnet vi lever i og hvordan dette henger sammen.

Round Tables klubber har møte hver 14. dag (med unntak av sommer, jul og påske). Møtene kan ha ulik karakter og innhold slik som bedriftspresentasjoner, sportsaktiviteter, besøk hos offentlige myndigheter eller etater, sosiale aktiviteter, foredrag av ulike slag med mer.

Tablere fra Norge og andre land møtes også på ulike arrangement rundt omkring. Form og innhold på arrangementene varierer stort fra Maskeradeball i Venezia til isbading i Tromsø og Ivar Aasen Games i Ørsta.

Ettersom hver RT-klubb har et nummer finnes også nummerklubber i andre land, dvs klubber i andre land som har samme nummer. Nummerklubber møtes hvert år på nummermøter som arrangeres på rundgang i de ulike landene. Dette er arrangement som gjerne er åpne for partnere og familie som på den måten også får ta del i det internasjonale vennskapet.

Round Table er som nevnt begrenset til menn i alderen tyve til førti år, men vi har søsterorganisasjonen Ladies Circle som er bygd på mange av de samme prinsippene. LC er for kvinner i alderen atten til førtifem. LC og RT samarbeider både lokalt og nasjonalt, og har en del felles arrangement og møter. For de som har passert aldersgrensen på førti finnes et liv etter Round Table i 41-Norge hvor man kan være medlem livet ut.

We believe that by empowering young men with the skills and resources they need to succeed, we can create a brighter future for everyone. Our organization is dedicated to making a positive impact on the world by promoting community service and fostering leadership among young men.

Our Mission

Historien

Round Table ble grunnlagt av Louis Marchesi i 1927, som en klubb for unge menn med formål om nettverksbygging og personlig utvikling, basert på prinsippene om vennskap, profesjonell utvikling og samfunnstjeneste. Inspirasjonen bak navnet og mottoet "Adopt – Adapt – Improve" kom fra en tale av Prinsen av Wales. Bevegelsen vokste raskt og spredte seg internasjonalt, med den første norske klubben etablert i Bergen i 1947. Dette markerer starten på en global bevegelse dedikert til å bringe sammen unge menn for å gjøre en forskjell.

louis.jpeg
v-RTI-logo-1-1.png

Round Table International

Round Table International (RTI) er en global organisasjon dedikert til å gjøre en forskjell både lokalt og internasjonalt. Gjennom vennskap, samfunnsansvar og personlig vekst, skaper vi en plattform der unge menn kan utvikle seg selv mens de bidrar positivt til samfunnet rundt seg. Les mer her.

Our Mission

Lokalt klubbliv

Velkommen til Round Table, et unikt forum for unge menn som ønsker å utvide sin horisont gjennom engasjement, kultur, og vennskap. Hos Round Table møtes vi minst 10 ganger i løpet av et LT-år for å dele opplevelser, kunnskap, og støtte veldedige formål. Våre møter er kjernen i vår virksomhet, og de bygger på tre grunnleggende elementer som sikrer et rikt og variert program.

Hver samling byr på en ny opplevelse: fra bedriftsbesøk og inspirerende foredrag til fysiske aktiviteter og kulturelle utforskninger. Vårt mål er å tilby noe som engasjerer og beriker, enten det er arbeid for en god sak eller ny lærdom og opplevelser.

Det du kan forvente av ditt medlemskap:

  • Eksklusive opplevelser: Tilgang til steder, mennesker, og kunnskap som vanligvis er utenfor rekkevidde.

  • Personlig Utvikling: En unik mulighet til å utvikle dine offentlige opptredener og kommunikasjonsevner.

  • Et Pusterom: En sjansen til å ta en pause fra hverdagens stress og forpliktelser.

  • Nye Vennskap: Muligheten til å møte likesinnede damer, bygge varige vennskap og utvide ditt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Møtene våre er hjertet i Round Table, og vi verdsetter hvert medlems bidrag til fellesskapet. Møteplikten sikrer at vi alle investerer i dette fellesskapet, og sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk.

Bli en del av Round Table i dag, og opplev verden fra et nytt perspektiv sammen med oss.

gateteam.jpeg
2023-09-15LCRT-17.jpg
2023-09-15LCRT-17.jpg

Landsstyret

Landsstyret i Round Table er helhjertet dedikert til å forbedre og berike opplevelsen for hvert eneste medlem. Vår misjon er å sikre at alle deler av organisasjonen fungerer sømløst sammen for å tilby engasjerende, inspirerende og verdifulle aktiviteter. Gjennom kontinuerlig dialog med lokalklubbene, innovativ planlegging, og oppfølging av medlemmenes tilbakemeldinger, arbeider vi utrettelig for å heve standarden og kvaliteten på alt vi gjør. Vårt mål er at hvert medlem skal føle seg verdsatt og inspirert, og at Round Table alltid skal være et sted hvor vennskap, vekst, og positive opplevelser står i sentrum.

Har du lyst til å være med på reisen?

bottom of page