RT i andre land

Round Table er aktive i 52 land og har over 32000 medlemmer. Grunnstammen for Round Table er den samme i alle land, men med tilpasning til lokale forutsetninger og tradisjon.

Les mer om Round Table internasjonalt på rtinternational.org